Auto-Immune Aandoeningen in de dermatologie

Immuungemedieerde huidaandoeningen zijn eerder zeldzaam in de praktijk en kunnen zelfgericht zijn op of gericht op lichaamsvreemde antigenen. Hun diagnostiek berust vnl. op histopathologisch onderzoek van de huidletsels gezien de geavanceerde diagnostische technieken meestal voor de practicus niet beschikbaar zijn. In deze presentatie worden diverse autoimmune huidaandoeningen belicht zoals het pemphigus complex, het pemphigoïd complex, de lupusgroep, vitiligo, het uveodermatologisch syndroom, alopecia areata en auriculaire chondritis. De laatste jaren werd vooral de lupusgroep nader onderzocht en werd een nieuwe classificatie van de cutane lupoïde huidaandoeningen voorgesteld.

Auto-Immune Aandoeningen bij Hond en Kat, deel 2

Aan de hand van cases zullen in 2 lesavonden de belangrijkste immuungemedieerde aandoeningen besproken worden.
De nadruk zal liggen op diagnose, behandeling en follow-up. Dit is de eerste lesavond.