Home

De Leuvense Kring verenigt de dierenartsen, werkzaam in Oost-Brabant,
in de ruime regio rond Leuven.

Jaarlijks streeft de Kring er naar een aantal activiteiten te organiseren :

– een reeks van 4 voorjaarslessen.
– een reeks van 3 najaarslessen.
– een evenement voor de leden en hun familie.

Elke dierenarts in België kan lid worden van deze beroepsvereniging.
Het volstaat om zich via deze website te registreren.
Nadien ontvangt u dan de mailings van al onze activiteiten.

U kan op elk moment in- en uitschrijven op onze mailinglijst door ons een berichtje te sturen.

Hulp nodig bij het registreren : lees onze Handleiding voor de LDak website

Vanaf 2019 starten onze lessen om 20.30u

15 januari 2019

Op vraag van de meerderheid, zullen we onze lesavonden vanaf nu een kwartiertje vroeger starten.
Dat wordt dan 20.30u stipt ! De bedoeling is om dan ook een kwartiertje eerder te kunnen stoppen.