De Senior Check.

20/10/2022

In deze bijscholing worden onze ‘super seniors’ extra in de watten gelegd. In de praktijk zien we een toenemend aantal senior en geriatrische patiënten, die te maken krijgen met leeftijd gerelateerde aandoeningen. Gezien veel van deze ziektes vaak initieel vage symptomen veroorzaken en bij laattijdige diagnose de levensverwachting sterk kunnen benadelen, wordt preventieve diergeneeskunde met de dag belangrijker. De jaarlijkse herhalingsvaccinatie-afspraak maakt meer en meer plaats voor een jaarlijkse gezondheidscheck-up visite. We overlopen frequent voorkomende ouderdomsziektes bij kat en hond en bespreken mogelijke moeilijkheden bij de diagnose ervan. Het belang van bloeddrukmetingen en routine bloed- én urineonderzoek komt uitvoerig aan bod.

Tijdstip

Datum: 20/10/2022
Uur: 20u30

Spreker(s)

Sofie Marynissen, DVM, Diplomate ECVIM
Femke Mortier, DVM, Diplomate ECVIM

Locatie

Zaal Vogelzang, Kumtich (Tienen)
Zaal Vogelzang
Leuvenselaan 534 te Tienen (Kumtich)

CV Sofie Marynissen

Sofie Marynissen behaalde haar diploma van dierenarts in 2011 aan de Universiteit van Gent, waarna ze eerst een roterend internship en nadien een residency in interne geneeskunde voltooide aan de vakgroep Kleine Huisdieren van de faculteit in Merelbeke. In 2016 werd ze ‘Diplomate van het Europese College van Veterinaire Interne Geneeskunde (ECVIM)’. Ze werkt sindsdien als internist op de dienste Interne Geneeskunde. Sinds februari 2019 heeft ze een assistentenplaats waarbij ze 50% kliniek afwisselt met 50% PhD onderzoek. De nadruk van haar doctoraat ligt op (half)jaarlijkse gezondheidsscreening bij oudere honden met de nadruk op vroegtijdigere detectie van nierproblemen in deze populatie viervoeters.

CV Femke Mortier

Femke Mortier behaalde haar diploma van dierenarts in 2010 aan de Universiteit van Gent, waarna ze een roterend internship voltooide aan de vakgroep Kleine Huisdieren van de faculteit in Merelbeke. Vervolgens verbleef ze vier jaar in Duitsland voor de residency in Interne Geneeskunde van de Kleine Huisdieren aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München. In 2016 werd ze ‘Diplomate van het Europese College van Veterinaire Interne Geneeskunde (ECVIM)’ en werkte ze een tijdje als internist in Dierenkliniek Rijen in Nederland. Sinds enkele jaren is ze terug actief aan de vakgroep Kleine Huisdieren in Merelbeke. Nadat ze er een tijdlang consultaties op de dienst Interne Geneeskunde combineerde met het begeleiden van studenten en interns op de hospitalisatie-afdeling, begon ze in juni 2019 aan een doctoraatsonderzoek naar proteïnurie bij katten. In één van de studies van dit PhD project wordt een grote populatie katten van 7 jaar of ouder opgevolgd gedurende 2 jaar.